Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze pracują bez zmian.

Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Żródło : MEN

Od 11 grudnia 2021 r. serwis CEIDG.gov.pl połączy się z Biznes.gov.pl.
Usługi elektroniczne dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie ceidg.gov.pl, zostaną przeniesione na stronę biznes.gov.pl.

Od 13 grudnia 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku CEIDG-1 oraz nowy wygląd zaświadczenia dla Przedsiębiorcy. Dowiedz się więcej o zmianach w CEIDGWszystkie aktualne wzory formularzy znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl/ceidg

Dokumenty obowiązujące od 13.12.2021:
Wzór formularza CEIDG-1
Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1
Załącznik CEIDG-MW
Załącznik CEIDG-RB
Załącznik CEIDG-RD
Załącznik CEIDG-POPR
Załącznik CEIDG-PN
Załącznik CEIDG-SC
Załącznik CEIDG-ZS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza zorganizować szkolenie z zakresu składki zdrowotnej w 2022r w ramach obowiązywania programu " Polski Ład" . Szkolenie prowadzone będzie przez pracownika ZUS-u, przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Odbywać się będzie w formie on-line, jeszcze w grudniu 2021r. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału do dnia 8 grudnia 2021r w Biurze Cechu - telefonicznie 18 20 68 501 lub mailowo : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po uzyskaniu wystarczającej ilości zgłoszeń poinformujemy zainteresowanych o terminie szkolenia.    

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zamierza zorganizować spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci, wnuków (do lat 13-tu) rzemieślników należących do Cechu. Spotkanie planowane jest na dzień 6 grudnia 2021r o godz.16-tej w budynku Cechu przy ul. Gimnazjalnej 1 w Zakopanem- I Piętro.

Zgłoszenia chętnych na spotkanie przyjmowane będą telefonicznie w godzinach pracy Biura Cechu  tel.18 20 68 501 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 listopada 2021r.

Warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie Cechu. 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną zastrzega sobie prawo zmiany formy spotkania o czym poinformujemy zainteresowanych.

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że członek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem P. Edward Staszel  został laureatem konkursu o tytuł Mistrza Rzemiosł Artystycznych. Mistrz Rzemiosł Artystycznych to wyróżnienie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasłużonym rzemieślnikom posiadającym znaczny i uznany dorobek artystyczny. Tytuł ten jest w środowisku rzemieślniczym bardzo istotnym odznaczeniem i stanowi zwieńczenie dotychczasowych osiągnięć i zasług.

W tegorocznej edycji, przypadającej na lata 2020-2021, wpłynęło 29 wniosków o nadanie tytułu honorowego „Mistrza Rzemiosła Artystycznego”, które oceniała powołana przez ministra prof. Piotra Glińskiego pięcioosobowa Rada. Ostatecznie Rada przyznała tytuł „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” 19 wybitnym rzemieślnikom. Wśród nich znalazł się członek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem Edward Staszel – stolarz ,czołowy podhalański mistrz stolarstwa artystycznego, autor drewnianych elementów wyposażenia wnętrz. Jego prace według własnych projektów wykonywane są z wielkim artyzmem i charakteryzują się niepowtarzalną ornamentyką i stylem będącym twórczą interpretacją stylu podhalańskiego.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez lata dbali o to, by polskie rzemiosło artystyczne się rozwijało. Ono potrzebuje wsparcia, a my potrzebujemy polskiego rzemiosła artystycznego – podkreślił wicepremier Gliński.

W imieniu Prezesa Zarządu Franciszka Kaletki i Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem składamy najlepsze gratulacje naszemu członkowi Edwardowi Staszel.

W dniu 20 października 2021r w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej i jubileuszu 10-lecia istnienia Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem.  W uroczystościach udział wzięli Starosta Powiatu Tatrzańskiego Piotr Bąk, Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Jan Gluc, Joanna Zwijacz-Kozica reprezentująca Burmistrza Miasta ZakopaneLeszka Dorulę, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Anna Król-Józaga , Dorota Słońska-Halczak reprezentująca Dyrektora Delegatury w Nowym Targu Kuratorium Oświaty w Krakowie Bożenę Bryl, Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego na Chramcówkach Piotr Pławecki a także przedstawiciele Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu na czele z Prezesem Izby Tadeuszem Szewczykiem. Nie zabrakło również nauczycieli i uczniów Szkoły Branżowej, którzy w osobach swoich przedstawicieli z klas I-szych złożyli uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi uczniami Szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do uhonorowania odznaczeniami rzemieślniczymi osób zaangażowanych w proces kształcenia młodzieży pod względem oświatowym i zawodowym.

Złoty medal  im. J.Kilińskiego„ Za Zasługi dla rzemiosła Polskiego” otrzymali Anna Król-Józaga i Bogdan Głowacki, Złotą Odznakę „ Za szkolenie uczniów w rzemiośle „ otrzymali Maciej Rzankowski, Władysław Halczak, Andrzej Lassak, Elżbieta Klimowicz-Pietrzyk, Srebrną Odznakę „ Za szkolenie uczniów w rzemiośle „ otrzymała Gabriela Polaczek , Honorową Odznakę Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu otrzymali Maria Brzoskowska, Stanisław Kassowski .

Ważnym punktem uroczystości było także wręczenie pamiątkowego medalu z okazji 10-lecia Branżowej Szkoły Cechu. Prezes Zarządu Cechu Franciszek Kaletka oraz Dyrektor Szkoły Branżowej Artur Skiepko wręczyli pamiątkowe medale przedstawicielom organizacji samorządowych, oświatowych oraz kościelnych, które przez cały okres funkcjonowania Szkoły umożliwiały jej funkcjonowanie oraz wspierały merytorycznie. Medale otrzymali Piotr Bąk Starosta Tatrzański, Jan Gluc Przewodniczący Rady Miasta Zakopane, Leszek Dorula Burmistrz Miasta Zakopane, Bożena Bryl Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, ks. Piotr Pławecki .

Pamiątkowe medale otrzymali również członkowie Zarządu Cechu organu prowadzącego Szkołę Branżową, którzy w 2011r zdecydowali o jej powstaniu. Wyróżniono Prezesa Zarządu Franciszka Kaletkę, Kazimierza Dudzika, Edwarda Chyc-Magdzin, Aleksandra Miniora, Macieja Rzankowskiego, Józefa Piech oraz Romana Zółtka.

Proces dydaktyczny nie byłby możliwy gdyby nie Dyrektorzy oraz grono pedagogiczne Szkoły. Wyróżniono Dyrektorów Szkoły na czele z Ewą Zydroń pierwszą Dyrektor Szkoły Branżowej, Władysławę Skupień, Barbarę Jachymiak oraz Artura Skiepko. Mimo upływu 10-lat w szkole pracują nadal nauczyciele, którzy pamiętają jej początki kiedy w dwóch oddziałach, rozpoczynało naukę 40-tu uczniów (obecnie szkoła liczy 12 oddziałów i 260 uczniów). Do tej grupy nauczycieli należą odznaczeni medalem Aleksandra Izdebska, Elżbieta Róg, Ewa Siarzewska, Agnieszka Rafacz, Mirosława Świostek, Ewa Gajer, Magdalena Gościej, Kazimierz Konarski i Wojciech Zych.

Okolicznościowy medal otrzymali także przedstawiciele współpracującej z Cechem Izby Rzemieślniczej z Nowego Sącza w osobach Prezesa Zarządu Tadeusza Szewczyka, Beaty Rzepieli, Bogusławy Kołbon i Czesława Krupy.

Uroczystość zakończyła się programem artystycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły. Miłą i słodką niespodzianką na koniec uroczystości był przygotowany przez Cukiernię Samanta okazały tort.

Zdjęcia: Józef Piech