Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych okres obowiązywania:  od  1.09.2023 do  30.11.2023

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło - 7.005,76 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831).

Okres

1.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia

560,46 zł

nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia

630,52 zł

nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia

700,58 zł

nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy

490,40 zł

Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
560,46 zł
(I rok nauki)
emerytalne 54,70 zł 54,70 zł
rentowe 36,43 zł 8,41 zł
chorobowe - 13,73 zł
wypadkowe x*) -
630,52 zł
(II rok nauki)
emerytalne 61,54 zł 61,54 zł
rentowe 40,98 zł 9,46 zł
chorobowe - 15,45 zł
wypadkowe x*) -
700,58 zł
(III rok nauki)
emerytalne 68,38 zł 68,38 zł
rentowe 45,54 zł 10,51 zł
chorobowe - 17,16 zł
wypadkowe x*) -
490,40 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 47,86 zł 47,86 zł
rentowe 31,88 zł 7,36 zł
chorobowe - 12,01 zł
wypadkowe x*) -

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje , że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski jest obywatel Ukrainy, który w okresie od 24 lutego 2022 r. legalnie przybył do Polski z Ukrainy w związku z trwającymi tam działaniami wojennymi i deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP (pobyt takich cudzoziemców jest legalny do 4 marca 2024 r.)  

Przy zatrudnieniu młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego obywatela Ukrainy w w/w okresie  nie jest wymagane zezwolenie na pracę, jednakże  pracodawca  powierzający pracę ma obowiązek  w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy  powiadomić za pośrednictwem strony internetowej: praca.gov.pl  .

Więcej informacji  https://www.pip.gov.pl/dla-sluzb-bhp/porady-prawne/cudzoziemcy.

 

 

Szanowni Państwo,

 Poniżej przesyłamy link do transmisji on-line uroczystej Gali z okazji Jubileuszu Związku Rzemiosła Polskiego, która odbędzie się 12 września 2023 w godz. 15-18.00

 https://youtube.com/live/yUYHkCGavwM?feature=share

Zapraszamy do oglądania relacji na żywo wszystkie organizacje rzemiosła i zrzeszone firmy rzemieślnicze.

W dniu 28 września 2023r  (czwartek) o godz. 9.00 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem ul. Gimnazjalna 1 ( I piętro) odbędzie się szkolenie w zakresie  instruktażu ogólnego bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów klas I-szych Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. W szkoleniu będą mogli również wziąć  udział uczniowie klas I-szych, którzy nie uczęszczają do Branżowej Szkoły Cechu ale odbywają praktyczną naukę zawodu u rzemieślników należących do Cechu w Zakopanem. W przypadku tych uczniów pracodawcy proszeni są o ich zgłoszenie do Biura Cechu do dnia 20.09.2023r.

Równocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem pracy, każdy nowo przyjęty pracownik, w tym też uczeń, powinien być przeszkolony na stanowisku pracy. Szkolenie stanowiskowe prowadzi pracodawca lub upoważniona przez niego osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Szkolenie to również należy potwierdzić na karcie szkoleń.

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem tradycyjnie już rozpoczęła nowy rok szkolny 2023/2024r od Mszy Świętej w Kościele Miłosierdzia Bożego na Chramcówkach w Zakopanem. W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego udział wzięli  uczniowie klas pierwszych z wychowawcami jak również pozostała część grona pedagogicznego na czele z Dyrektorem Branżowej Szkoły Cechu P.Arturem Skiepko. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Cechu - Starszego Cechu Franciszka Kaletkę.

Wszystkim uczniom naszej Szkoły na nowy rok szkolny 2023/2024r życzymy zdrowia, zapału do nauki w szkole i na praktyce .

W dniu 2 września 2023r odbyła się XVIII Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W uroczystościach brali udział członkowie Zarządu zakopiańskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości na czele z Prezesem Zarządu Franciszkiem Kaletką wraz z pocztem sztandarowym. Uczestnikami Pielgrzymki były również rodziny członków Cechu.

 

 

 Zdjęcia: Józef Piech.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

12290980
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
8669
7251
15920
12246615
90265
207840
12290980