Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 11.05.2023r zmarł Wiesław Lachiewicz,  Mistrz Rzemiosła Artystycznego, zasłużony członek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, długoletni przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Rzeźbiarstwo w drewnie, uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami rzemieślniczymi. 

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

W dniu 3 maja 2023r delegacja Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem w osobach Franciszka Kaletki - Prezesa Zarządu,  Edwarda Chyc Magdzina, Andrzeja Króla członków Zarządu oraz Dyrektora Biura Cechu Arkadiusza Klechy wraz z pocztem sztandarowy wzięła udział w obchodach 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawiciele Cechu złożyli wiązanki kwiatów pod Drzewem Wolności oraz przed Pomnikiem Grunwaldzkim .

 

Od 26 kwietnia 2023r pracownicy będą mogli korzystać z pięciu dni urlopu opiekuńczego oraz dwóch dni zwolnienia w przypadku działania siły wyższej, w nagłych potrzebach rodzinnych. Wprowadzenie takich zmian do Kodeksu pracy wymusiła unijna dyrektywa w sprawie work-life balance. 

Jak  skorzystać  z  urlopu  opiekuńczego?

Po zmianach pracownicy zyskają czas wolny, który będą mogli poświęcić na pomoc np. niesamodzielnym członkom rodziny. Chodzi o urlop opiekuńczy w wymiarze pięciu dni rocznie. W przeciwieństwie do wypoczynkowego będzie on bezpłatny. Nowy urlop ma być udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny (rodzicom, dzieciom lub małżonkowi) albo osobie, która mieszka z pracownikiem, wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Aby uzyskać urlop opiekuńczy, będzie trzeba złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu poprzedzającym skorzystanie z urlopu. 

Dwa  dni  wolnego  na  pilną  sprawę  rodzinną.

Kolejne dodatkowe dwa dni wolnego będzie można zyskać, korzystając ze zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Czas takiego zwolnienia – w przeciwieństwie do urlopu opiekuńczego – będzie płatny, ale w wysokości połowy przysługującego wynagrodzenia. Omawiane wolne będzie można wykorzystać w dniach (dwa dni rocznie) lub w godzinach (16 godzin). Zdecyduje o tym sam pracownik w pierwszym wniosku o udzielnie zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Jeśli zawnioskuje o czas wolny w godzinach (np. pięć godzin), to pozostały wymiar (11 godzin) do końca roku też powinien wykorzystać w godzinach. Firma będzie musiała udzielić omawianego zwolnienia, jeśli pracownik złoży wniosek najpóźniej w dniu korzystania z niego.

Źródło: Business Insider

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w dniu 07.04.2023r ( Wielki Piątek ) Biuro Cechu czynne będzie w godzinach 8.00-12.00. 

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

11082320
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
192
4771
11150
11028348
30789
157230
11082320