W dniu 25 października 2023r w budynku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły Cechu połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Prezes Zarządu Cechu Franciszek Kaletka złożył przybyłym nauczycielom Szkoły Branżowej Cechu  oraz Mistrzom, życzenia sukcesów i wytrwałości w ich trudnej pracy pedagogów. W trakcie uroczystości na wniosek Zarządu Cechu RRiP w Zakopanem, zostały wręczone odznaczenia dla mistrzów szkolących młodzież oraz dla rzemieślników, którzy aktywnie uczestniczą w życiu zakopiańskiego Cechu. Odznaczenia otrzymali :

Joanna Waliczek   - Złotą Odznakę " Za szkolenie uczniów w zawodzie"

Adam Dudek - Złotą Odznakę " Za szkolenie uczniów w zawodzie"

Krzysztof Wadowski - Złotą Odznakę " Za szkolenie uczniów w zawodzie"

Jarosław Galica - Złotą Odznakę " Za szkolenie uczniów w zawodzie"

Józef Piech - Platynowy Medal im. J.Kilińskiego " Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego" 

Andrzej Król - Złoty Medal im. J.Kilińskiego " Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego "

Piotr Kubicki - Honorową Odznakę Izby Rzemiosła w Nowym Sączu " Za zasługi w rzemiośle" .

Cała uroczystość została zakończona występem artystycznym młodzieży Szkoły Branżowej Cechu, który przygotowały nauczycielki szkoły P. Aleksandra Izdebska oraz P. Elżbieta Róg. 

Zdjęcia : Józef Piech

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem składa Dyrektorowi , nauczycielom Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem oraz Mistrzom w zawodzie, serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

                                                                                                     Prezes Zarządu - Starszy Cechu

                                                                                                   Franciszek Kaletka 

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych okres obowiązywania:  od  1.09.2023 do  30.11.2023

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło - 7.005,76 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831).

Okres

1.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia

560,46 zł

nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia

630,52 zł

nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia

700,58 zł

nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy

490,40 zł

Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
560,46 zł
(I rok nauki)
emerytalne 54,70 zł 54,70 zł
rentowe 36,43 zł 8,41 zł
chorobowe - 13,73 zł
wypadkowe x*) -
630,52 zł
(II rok nauki)
emerytalne 61,54 zł 61,54 zł
rentowe 40,98 zł 9,46 zł
chorobowe - 15,45 zł
wypadkowe x*) -
700,58 zł
(III rok nauki)
emerytalne 68,38 zł 68,38 zł
rentowe 45,54 zł 10,51 zł
chorobowe - 17,16 zł
wypadkowe x*) -
490,40 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 47,86 zł 47,86 zł
rentowe 31,88 zł 7,36 zł
chorobowe - 12,01 zł
wypadkowe x*) -

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje , że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski jest obywatel Ukrainy, który w okresie od 24 lutego 2022 r. legalnie przybył do Polski z Ukrainy w związku z trwającymi tam działaniami wojennymi i deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP (pobyt takich cudzoziemców jest legalny do 4 marca 2024 r.)  

Przy zatrudnieniu młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego obywatela Ukrainy w w/w okresie  nie jest wymagane zezwolenie na pracę, jednakże  pracodawca  powierzający pracę ma obowiązek  w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy  powiadomić za pośrednictwem strony internetowej: praca.gov.pl  .

Więcej informacji  https://www.pip.gov.pl/dla-sluzb-bhp/porady-prawne/cudzoziemcy.

 

 

Szanowni Państwo,

 Poniżej przesyłamy link do transmisji on-line uroczystej Gali z okazji Jubileuszu Związku Rzemiosła Polskiego, która odbędzie się 12 września 2023 w godz. 15-18.00

 https://youtube.com/live/yUYHkCGavwM?feature=share

Zapraszamy do oglądania relacji na żywo wszystkie organizacje rzemiosła i zrzeszone firmy rzemieślnicze.

W dniu 28 września 2023r  (czwartek) o godz. 9.00 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem ul. Gimnazjalna 1 ( I piętro) odbędzie się szkolenie w zakresie  instruktażu ogólnego bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów klas I-szych Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. W szkoleniu będą mogli również wziąć  udział uczniowie klas I-szych, którzy nie uczęszczają do Branżowej Szkoły Cechu ale odbywają praktyczną naukę zawodu u rzemieślników należących do Cechu w Zakopanem. W przypadku tych uczniów pracodawcy proszeni są o ich zgłoszenie do Biura Cechu do dnia 20.09.2023r.

Równocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem pracy, każdy nowo przyjęty pracownik, w tym też uczeń, powinien być przeszkolony na stanowisku pracy. Szkolenie stanowiskowe prowadzi pracodawca lub upoważniona przez niego osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Szkolenie to również należy potwierdzić na karcie szkoleń.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

12105022
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
11483
4448
64044
12024321
112147
172504
12105022