Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. wyniosło – 5.995,09 zł.

Okres 1.03.2022 r. – 31.05.2022 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 299,75 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 359,71 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 419,66 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 239,80 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Potępiamy militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to bezwzględny akt terroru, który stanowi pogwałcenie reguł prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami. Popieramy działania Rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców. Podkreślamy przy tym znaczenie pomocy polegającej na aktywizacji zawodowej oraz ułatwianiu podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła. Zwracam się do wszystkich regionalnych i lokalnych organizacji rzemiosła z terenu całej Polski o włączenie się w o różne formy wsparcia dla obywateli Ukrainy. Uchodźcy z Ukrainy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej, socjalnej i psychologicznej, potrzebują również miejsc pracy, które mogą im zaoferować również zakłady rzemieślnicze. Zachęcam wszystkie zrzeszone w naszych strukturach firmy rzemieślnicze o zatrudnianie obywateli z Ukrainy. Zachęcamy do kontaktu z najbliższymi powiatowymi urzędami pracy (lista teleadresowa: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu; formularz online: https://www.praca.gov.pl Informacje nt. zatrudniania cudzoziemców można pozyskać także na stronie: https://zielonalinia.gov.pl/
Polecam Państwu także stronę rządową www.pomagamukrainie.gov.pl, na której znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące aktualnych możliwości i form wsparcia dla obywateli Ukrainy.

 

Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem Franciszek Kaletka w imieniu swoim i członków Zarządu Cechu z okazji Dnia Kobiet  życzy wszystkim Paniom, aby to, co dobre nigdy Was nie omijało, a każda kolejna chwila, była pełna radości, szaleństwa i wyjątkowych uniesień.

 

W dniu 28 lutego 2022r upływa termin składania wniosków o przystąpienie do egzaminów czeladniczych. Brak złożenia wniosku w terminie będzie powodował konieczność powtarzania klasy trzeciej przez uczniów. 

Przypominamy, że 28 lutego 2022r upływa termin składania wniosków o przystąpienie do egzaminów czeladniczych dla młodzieży z klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. Brak złożenia w terminie wniosku będzie skutkowało powtarzaniem klasy przez ucznia. 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował, że podjęto decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej dzieci z klas V -VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych od dnia 21 lutego 2022r.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

9631419
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
2131
3839
36593
9535132
5970
226489
9631419