Od 1 lipca 2023 roku, wzrosło - po raz drugi w tym roku - minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu 2023r  płaca minimalna zwiększy się z obecnych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z obecnych 22,80 zł do 23,50 zł.  Oznacza to, że d 1 lipca 2023 na umowie o pracę pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma ponad 2780 zł netto, a stawka godzinowa wzrośnie do 21 zł netto.
Płaca minimalna w 2024 r., podobnie jak w 2023r roku, wzrośnie dwa razy. Od stycznia 2024 roku wyniesie 4242 zł i będzie to rekordowy wzrost. W związku z tym za okres od stycznia do czerwca 2024 pracownik otrzyma przelew na kwotę 3221,98 zł. Koszt pracodawcy wyniesie wtedy 5110,76 zł. Od lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł, co oznacza, że pracownik otrzyma 3261,53 zł, a pracodawca poniesie koszt w wysokości 5180,64 zł .

Żródło : prawo.pl , infor.pl

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem informuje ,że  Ośrodek Szkolenia Zawodowego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, ul.Żółkiewskiego 18 ogłasza nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (mistrzów szkolących).

Rozpoczęcie kursu – sierpień 2023 r.  Opłata za kurs wynosi 600,-zł. Zapisy w Biurze Izby lub telefonicznie 18 443-66-69, 18 443-66-89

Zgodnie z coroczną tradycją członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem na czele z Prezesem Zarządu Franciszkiem Kaletką , członkami Zarządu  Kazimierzem Chyc , Edwardem Chyc Magdzinem , Andrzejem Królem, Bogdanem Głowackim oraz pocztem sztandarowym w dniu 25 czerwca 2023r wzięli udział w XLII Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Członkom Zarządu Cechu  w uroczystościach towarzyszyły rodziny. Miłym akcentem Pielgrzymki było wręczenie przez organizatorów okolicznościowych wyróżnień dla ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu  Jakuba Merty za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę społeczna i moralną oraz szkolącego Mistrza Bogdana Głowackiego za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu. 

   

 

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  przekazuje informacje z Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii znak :DOT-III.0212.6.2023 z  dn.  26 czerwca 2023 r. zawierające  informacje o zbliżającym się upływie ważności bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Ministerstwo informuje, że „Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym1, wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (nie posiadające na dokumencie daty ważności), czyli wszystkie wydane przez jednostki dozoru technicznego2 na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r., stracą ważność w dniu 01.01.2024 r. Zmiana przepisów ma istotne znaczenie dla zakładów rzemieślniczych  prowadzących działalność gospodarczą w ramach której  obsługę i konserwację urządzeń technicznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne  zaświadczenia wydawane  przez jednostki dozoru technicznego. Dlatego w interesie rzemieślników jest jak najszybsze zapoznanie się ze zmianą i podjęcia działań związanych z zachowaniem ważności przedmiotowych zaświadczeń.

Związek Rzemiosła Polskiego na podstawie wyjaśnień Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy Główny Inspektorat Pracy przedstawił rekomendację w sprawie przyjęcia daty rozpoczynającej w roku szkolnym 2023/2024 naukę zawodu młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Związek Rzemiosła Polskiego rekomenduje przyjęcie daty 1 września 2023r jako daty rozpoczynającej naukę zawodu młodocianych pracowników . Pracownik młodociany mimo ,że zajęcia szkolne rozpoczynają się od dnia 4 września 2023r powinien stawić się u pracodawcy w dniu 1 września np. w celu odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy .

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przypomina ,że w dniu 17.06.2023r ( sobota )  odbędzie się spotkanie integracyjne członków Cechu w karczmie " Kryjówka Bistro"  przy ul. Nowotarskiej 3 w Zakopanem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19-tej. Osobą kontaktową ze strony Cechu jest P. Kazimierz Dudzik  tel. 600 383 852.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

12291130
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
8819
7251
16070
12246615
90415
207840
12291130