ZARZĄD CECHU :

Starszy Cechu : PREZES ZARZĄDU - Franciszek Kaletka

Podstarsi Cechu

Kazimierz Dudzik

Kazimierz Chyc 

Sekretarz :

Maciej Rzankowski

Skarbnik :

Andrzej Król

Członkowie Zarządu :

Bogdan Głowacki

Edward Chyc-Magdzin

Zastępcy Członków Zarządu :

Andrzej Lassak

Michał Kassowski

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:

Andrzej Jarząbek

Zastępca Przewodniczącego :

Stanisław Topór

Sekretarz :

Marta Tylka

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej :

Władysław Halczak

Elżbieta Klimowicz-Pietrzyk

SAD CECHOWY :

Przewodniczący :

Edward Staszel

Zastępca Przewodniczącego :

Bartłomiej Chyc-Magdzin

Członek :

Józef Piech

Zastępcy Członków Sądu Cechowego :

Piotr Majerczyk

Gabriela Polaczek

POCZET SZTANDAROWY

Andrzej Król

Bogdan Głowacki

Kazimierz Chyc

DYREKTOR BIURA CECHU

Arkadiusz Klecha

DYREKTOR BRANŻOWEJ SZKOŁY  I STOPNIA

Artur Skiepko