×

Uwaga

Lack of access rights - File 'http:/encrypted-tbn0.gstatic.com/images'

Z okazji 1 listopada dnia Wszystkich Świętych przypominamy o członkach Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, którzy odeszli w 2022r :

Wojciech Lewandowski - mistrz w zawodzie, mechanik samochodowy

Władysław Cicirko - mistrz w zawodzie, ślusarz

Józef Gut - długoletni członek Cechu

Klaudiusz Angerman - mistrz w zawodzie, rzeźbiarstwo w drewnie

Stanisław Ligas - mistrz w zawodzie, elektromechanik.    

 

Biuro Cechu przypomina, że do dnia 15 listopada 2022r rzemieślnicy, którzy zatrudniają młodocianych pracowników mają obowiązek złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Wnioski składane są do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu ul. Rejtana 18  33-300 Nowy Sącz (wniosek 13-to stronicowy).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Cechu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 (za wyjątkiem czwartku) .

W związku ze zmianami organizacyjnymi informujemy, że od dnia 20 października 2022r, każdy czwartek będzie dniem wewnętrznym w Biurze Cechu bez obsługi rzemieślników. Nowe zasady funkcjonowania Biura Cechu obowiązywać będą do odwołania.

Jednocześnie przypominany, że Biuro Cechu otwarte jest od poniedziałku do środy oraz w piątek od godz.8.00 do 16.00 , kontakt telefoniczny 18 20 68 501.

Za utrudnienia przepraszamy.

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Dyrekcji, Nauczycielom Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem oraz Mistrzom zawodu w Dniu Edukacji Narodowej  w podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi dla kształconej młodzieży, w imieniu swoim i całego Zarządu Cechu oraz pracowników Biura Cechu życzę dużo wytrwałości, dalszych sukcesów zawodowych oraz aby Wasza aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców a także była źródłem osobistej satysfakcji.

                                                                                                                   Prezes Zarządu - Starszy Cechu

                                                                                                                   Franciszek Kaletka

 

   

Uprzejmie informujemy, że do odbioru w Biurze Cechu przy ul. Gimnazjalnej 1 w Zakopanem są świadectwa czeladnicze tegorocznych absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia Cechu. Świadectwa można odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura 8.00-16.00.

Od wtorku 20 września 2022r obowiązuje ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza dodatki, która wprowadza jednorazowe dodatki do ogrzewania innym paliwem niż węglem oraz zobowiązuje dostawców ciepła systemowego do ustalenia jego średniej ceny z rekompensatą. Zgodnie z nową ustawą jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Wyniesie on:

  • 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewnym lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek jest przyznawany na wniosek złożony do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Ma być wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Warunkiem uzyskania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich przysługuje jeden dodatek zgodnie z zasadą: jeden adres, jeden dodatek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Jeśli wniosek złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek dostanie ta, która pierwsza złożyła wniosek. Dodatek przyznaje wójt, burmistrz albo prezydent bez konieczności wydania decyzji. Samorząd wyśle tylko informację o przyznaniu dodatku na podany mail.

Z nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego objętego ochroną przed podwyżkami na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Dotyczy to m.in. mieszkań i domów, do których ciepło jest dostarczane z kotłowni gazowych należących do spółdzielni lub wspólnot. Tam już mieszkańcy są objęci niższymi stawkami za gaz. Obowiązująca od wtorku ustawa nie przewiduje też dodatku dla ogrzewających domy czy mieszkania prądem. Dla nich rząd szykuje nowy dodatek, tzw. tarczę 1000 plus.

Źródło : Business Insider

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

9631142
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
1854
3839
36316
9535132
5693
226489
9631142