W okresie od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. wynagrodzenie młodocianych odbywających naukę zawodu wynosi:

  • 575,60 zł w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (wzrost o 15,14 zł);
  • 647,55 zł w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (wzrost o 17,03 zł);
  • 719,50 zł w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (wzrost o 18,98 zł).

Prawo do wynagrodzenia przysługuje również młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Od 1 grudnia 2023r jego wynagrodzenie wynosi 503,65 zł (wzrost o 13,25 zł).Kwota wynagrodzenia pracownika młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy nie może być niższa niż 7% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń będzie musiał powtarzać naukę w trzeciej klasie.

1.Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego:

Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u  rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia – nieprzekraczalny termin złożenia wniosku  - do 26 lutego  2024 roku.

2.Miejsce złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego:  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w  Zakopanem ul. Gimnazjalna 1 tel. 18 20 68 501


3. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
  3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej dokonanej przez pracodawcę wyłącznie na rachunek bankowy Izby Rzemiosła, nr rachunku : 43 8811 0006 0000 0000 5119 0001, z podaniem imienia i nazwiska zdającego, 
  1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem wystawionym przez Cech, potwierdzającym realizację nauki zawodu.
  2. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
  3. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.

 Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia lub uwierzytelnione przez upoważniony Cech. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego ucznia trzeciej klasy szkoły branżowej I stopnia będącego pracownikiem młodocianym zatrudnionym u rzemieślnika na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego dostępny jest w biurze Cechu oraz na stronie internetowej Izby Rzemiosła w Nowym Sączu.

 Wysokość opłaty za egzamin czeladniczy będzie znana w styczniu 2024  roku , i będzie podana na stronie internetowej Cechu RRiP w Zakopanem.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 25.12.2023r zmarła Kornelia Kucharzak,  mistrz w zawodzie cukiernik, długoletnia członkini Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona 05.01.2024r (piątek)  o godz.12.00 w Kościele p/w Św. Krzyża przy ul. Zamoyskiego w Zakopanem, uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem. 

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

W przestrzeni społecznej pojawiają  się często pytania dotyczące relacji pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą w temacie  wypłaty wynagrodzenia za wykonywana pracę. Na postawione pytania Departament Prawny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej udzielił odpowiedzi , zastrzegając jednocześnie, że jedynymi uprawnionymi organami do wykładni przepisów prawa są sądy. W razie sporu rozstrzygnięcie należy do sądu pracy.

Pytanie :

 

Odpowiedzi :

 

 Żródło : Związek Rzemiosła Polskiego

W dniu 23.12.2023r ( piątek)  Biuro Cechu czynne będzie w godzinach 8.00-13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu Cechu Franciszek Kaletka i Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem składają wszystkim rzemieślnikom i ich rodzinom serdeczne życzenia, niech święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam pokój, radość, miłość i nadzieję. Niech będą czasem przebaczenia, oderwania się od zmartwień i nowego początku. Spędźcie je w spokoju, ciepłej, rodzinnej atmosferze.

 

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

12104708
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
11169
4448
63730
12024321
111833
172504
12104708