Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło - 7.124,26 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 499).

Okres

1.06.2023 r. - 31.08.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

356,21 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

427,46 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

498,70 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

284,97 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona między innymi obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów. Dlatego do 24 sierpnia 2023 roku w rejestrze BDO, poprzez stronę internetową http://www.rejestr-bdo.mos.gov.pl, powinien się zarejestrować przedsiębiorca, który:

  1. prowadzi jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, gdzie oferuje kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub pakuje napoje, żywność w te opakowania (w tym za pomocą urządzenia vendingowego),
  2. wprowadza do obrotu (produkuje lub przywozi z zagranicy) produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów, kubki na napoje, w tym pokrywki i wieczka, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, oraz podpaski higieniczne, tampony i aplikatory do tamponów) lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Jeśli podmiot ma już wpis w rejestrze BDO z innego zakresu to powinien złożyć wniosek aktualizujący wpis. Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków w rejestrze BDO można znaleźć na stronie www.malopolska.pl/rejestrWięcej informacji o nowych obowiązkach, opłatach i sprawozdaniach znajduje się na stronie www.malopolska.pl/plastik.

Od 1 lipca 2023 roku, wzrosło - po raz drugi w tym roku - minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu 2023r  płaca minimalna zwiększy się z obecnych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z obecnych 22,80 zł do 23,50 zł.  Oznacza to, że d 1 lipca 2023 na umowie o pracę pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma ponad 2780 zł netto, a stawka godzinowa wzrośnie do 21 zł netto.
Płaca minimalna w 2024 r., podobnie jak w 2023r roku, wzrośnie dwa razy. Od stycznia 2024 roku wyniesie 4242 zł i będzie to rekordowy wzrost. W związku z tym za okres od stycznia do czerwca 2024 pracownik otrzyma przelew na kwotę 3221,98 zł. Koszt pracodawcy wyniesie wtedy 5110,76 zł. Od lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł, co oznacza, że pracownik otrzyma 3261,53 zł, a pracodawca poniesie koszt w wysokości 5180,64 zł .

Żródło : prawo.pl , infor.pl

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem informuje ,że  Ośrodek Szkolenia Zawodowego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, ul.Żółkiewskiego 18 ogłasza nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (mistrzów szkolących).

Rozpoczęcie kursu – sierpień 2023 r.  Opłata za kurs wynosi 600,-zł. Zapisy w Biurze Izby lub telefonicznie 18 443-66-69, 18 443-66-89

Zgodnie z coroczną tradycją członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem na czele z Prezesem Zarządu Franciszkiem Kaletką , członkami Zarządu  Kazimierzem Chyc , Edwardem Chyc Magdzinem , Andrzejem Królem, Bogdanem Głowackim oraz pocztem sztandarowym w dniu 25 czerwca 2023r wzięli udział w XLII Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Członkom Zarządu Cechu  w uroczystościach towarzyszyły rodziny. Miłym akcentem Pielgrzymki było wręczenie przez organizatorów okolicznościowych wyróżnień dla ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu  Jakuba Merty za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę społeczna i moralną oraz szkolącego Mistrza Bogdana Głowackiego za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu. 

   

 

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  przekazuje informacje z Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii znak :DOT-III.0212.6.2023 z  dn.  26 czerwca 2023 r. zawierające  informacje o zbliżającym się upływie ważności bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Ministerstwo informuje, że „Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym1, wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (nie posiadające na dokumencie daty ważności), czyli wszystkie wydane przez jednostki dozoru technicznego2 na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r., stracą ważność w dniu 01.01.2024 r. Zmiana przepisów ma istotne znaczenie dla zakładów rzemieślniczych  prowadzących działalność gospodarczą w ramach której  obsługę i konserwację urządzeń technicznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne  zaświadczenia wydawane  przez jednostki dozoru technicznego. Dlatego w interesie rzemieślników jest jak najszybsze zapoznanie się ze zmianą i podjęcia działań związanych z zachowaniem ważności przedmiotowych zaświadczeń.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

12105279
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
11740
4448
64301
12024321
112404
172504
12105279