Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 05.02.2022r zmarł Władysław Cicirko, członek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, mistrz w rzemiośle - ślusarz.

Msza Święta Żałobna i uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione 11.02.2022r (piątek)  o godz.12.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Nowotarskiej.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 21 stycznia 2022r zmarł Wojciech Lewandowski, długoletni członek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, mistrz w rzemiośle - mechanik samochodowy.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona 26.01.2022r (środa) w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach o godz.14.00.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Od czwartku, 27 stycznia 2022 do 27 lutego 2022 wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Stawki opłat egzaminacyjnych w 2022r  :

  • egzamin czeladniczy -  760,71 zł . Za egzamin poprawkowy (czeladniczy) opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej.
  • egzamin mistrzowski - 1 521,43 zł . Za egzamin poprawkowy (mistrzowski) opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej.
  • egzamin sprawdzający - 271,68 zł .

Minimalne wynagrodzenie  w 2022r  wynosić będzie 3010,00 zł brutto. Jest to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Od minimalnego wynagrodzenia od 2022 r. nie pobiera się już podatku dochodowego. Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku. Kwota minimalnej płacy wzrosła od 2021 r. o 210 zł. W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie 2022r - netto

Minimalne wynagrodzenie w 2022r netto wynosić będzie 2363,56 zł. Zgodnie z obliczeniami kalkulatora wynagrodzeń (Polski Ład) składka emerytalna przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie 293,78 zł, składka rentowa - 45,15 zł, składka chorobowa - 73,75 zł. Razem na składki przeznacza się 412,68 zł. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest kwota 2 597,32 zł, a sama składka wynosi 233,76 zł. Suma składek ZUS i składki zdrowotnej to 646,44 zł.

3010,00 zł - 646,44 zł = 2363,56 zł (wynagrodzenie netto)

Minimalne wynagrodzenie 2022r - stawka godzinowa, zlecenie

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku przy umowie zlecenie obliczane jest na podstawie tzw. stawki godzinowej. Jest to minimalna kwota, którą zleceniobiorca powinien otrzymać za godzinę swojej pracy. Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosi 19,70 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa netto wynosi 13,91 zł.

  1. Od 2022 r. obowiązują przepisy 44q Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) - warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

 

Czytaj więcej...

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

9631513
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
2225
3839
36687
9535132
6064
226489
9631513