Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 6 czerwca 2024 r. w wieku 67 lat zmarł Ś.P. Jan Sieczka,  mistrz w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, długoletni członek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona 14.06.2024r (piątek)  o godz.14.00 , uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu w Kościelisku. 

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku – Białej  w dniu 30 czerwca 2024 r organizuje Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W załączeniu program. Osoby zainteresowane udziałem w Pielgrzymce proszone są o zgłoszenie tego faktu do Biura Cechu do dnia 21 czerwca 2024r. 

 

W dniu 27 maja 2024r. obradował XXX Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. W trakcie Zjazdu miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń rzemieślniczych .

Najwyższe odznaczenie w rzemiośle „Szablę Kilińskiego” otrzymał  Aleksander Minior  rzemieślnik z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem 

Tytułem „Małopolskiego Rzemieślnika Roku 2023” uhonorowany został Franciszek Kaletka  Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy !.

W dniu 21 maja 2024r odbyło się Walne  Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. W zebraniu uczestniczyli członkowie zakopiańskiego Cechu ale także  przedstawiciele Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Nowego Sączu w osobach Prezesa Izby Tadeusza Szewczyka i  Dyrektora Biura Izby Beaty Rzepieli . Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Cechu . Prezes Zarządu Cechu Franciszek Kaletka w towarzystwie przedstawicieli Izby Rzemiosła z Nowego Sączu dokonał wręczenia odznaczeń rzemieślniczych dla wyróżniających się rzemieślników. Odznaczenia otrzymali :

Maciej Rzankowski - Złoty medal im. J. Kilińskiego " Za zasługi dla rzemiosła polskiego" ,

Bożena Olejniczak - Srebrny medal im. J .Kilińskiego " Za zasługi dla rzemiosła polskiego " ,

Andrzej Jarząbek - Srebrny medal im. J. Kilińskiego " Za zasługi dla rzemiosła polskiego".

Odznaczonym gratulujemy !.

 Zdjęcia : Józef Piech 

W dniu 3 maja 2024r  odbyły się uroczystości z okazji 233 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wśród uczestników tego wydarzenia  znalazła się delegacja Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem wraz z pocztem sztandarowym. Cech reprezentowany był przez Prezesa Zarządu- Starszego Cechu Franciszka Kaletkę, Podstarszego Cechu Kazimierza Dudzika , członka Zarządu Andrzeja Króla wraz z uczennicami Szkoły Branżowej. Przedstawiciele Cechu złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldzkim.