Biuro Cechu przypomina ,że pozostało już tylko 14 dni do złożenia wniosku o przystąpienia ucznia klasy III do egzaminu czeladniczego . Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 lutego 2024r . Brak złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu czeladniczego będzie skutkowało koniecznością powtarzania III klasy. 

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przypomina, że termin składania wniosków o przystąpienie do egzaminów czeladniczych uczniów klas III-cich upływa 26 lutego 2024r.

W przypadku braku złożenia wniosku w terminie, uczeń klasy trzeciej nie dopełniający w/w obowiązku będzie powtarzał klasę !.

W 2024r będą obowiązywały następujące stawki opłat za egzaminy :

  • Egzamin czeladniczy – 969,45 zł.  Za egzamin poprawkowy opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej czyli 484,72 zł
  • Egzamin mistrzowski – 1 938,93 zł.  Za egzamin poprawkowy opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej czyli 969,45 zł.
  • Egzamin sprawdzający ( poprawkowy) – 346,23 zł.

Nr konta bankowego ( Izba Rzemiosła Nowy Sącz ) na który należy wpłacać opłaty za egzamin :

43 8811 0006 0000 0000 5119 0001 

Zgodnie z tradycją w pierwszym tygodniu Nowego Roku (5.01.2024) odbył się Opłatek Rzemieślniczy, członków zakopiańskiego Cechu. Wśród przybyłych gości był poseł na Sejm Rzeczypospolitej Andrzej Gut Mostowy, przedstawiciele Starostwa Powiatowego  w Zakopanem, Urzędu Miasta Zakopane, Izby Rzemiosła z Nowego Sącza oraz Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego na Chramcówkach w Zakopanem. W trakcie spotkania miała miejsce uroczystość wręczenia Statuetki Św. Józefa „ Za zasługi na rzecz rzemiosła Zakopanego „ dla Starosty Tatrzańskiego Piotra Bąka. Wyróżnienie przyznał Zarząd Cechu zgodnie z podjętą w dniu 19.04.2023r Uchwałą nr 5/2023r , a wręczenia dokonał  Prezes Zarządu Cechu Franciszek Kaletka. Prezes Zarządu F. Kaletka w krótkim wystąpieniu podsumował  mijający 2023r dla Cechu i prowadzonej przez Cech Szkoły Branżowej a także życzył wszystkim zgromadzonym zdrowia oraz powodzenia w prowadzonych przez siebie działalnościach na cały 2024r. Kapela góralska oraz uczennice Branżowej Szkoły Cechu zapewnili oprawę muzyczną podczas spotkania opłatkowego, wykonując znane kolędy śpiewane wspólnie przez zgromadzonych uczestników spotkania.