Z okazji 25 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem w dniu 6 czerwca 2022r odbyła się Msza Święta na Wielkiej Krokwi im. Stanisława  Marusarza. Nabożeństwo celebrował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. We Mszy Świętej udział wzięła również delegacja Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem z pocztem sztandarowym.

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje w dniu 26 czerwca 2022r Pielgrzymkę Rzemiosła na Jasną Górę. Chętnych do udziału w Pielgrzymce prosimy o zgłaszanie się  do Biura Cechu do dnia 22 czerwca 2022r.  Szczegóły dotyczące programu znajdują się poniżej.