Od 1 września 2011r. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Zakopanem otwiera nową niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową o uprawnieniach szkoły publicznej.
Dnia  15 marca 2011r. decyzją Starosty Tatrzańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 28 lutego2011r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem otrzymała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności t.j. z dniem 1 września 2011 roku oraz została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem E.4330.43

Czytaj więcej...

Etap regionalny do XI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych
    W dniu 5 kwietnia br. w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu odbył się etap regionalny do XI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.
W eliminacjach wzięło udział 13 uczniów ? pracowników młodocianych:
5 osób z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,
3 osoby z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zakopanem,
3 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach,
2 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
W pierwszym etapie eliminacji uczestnicy rozwiązywali test z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Po ocenie testów przez Komisję Konkursową do drugiego etapu zakwalifikowało się sześciu uczestników z największą ilością punktów.
Drugi etap polegał na udzielaniu odpowiedzi ustnych z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy i pozostałych ww. dziedzin oraz zagadnień zawodowych.
Po ocenie II etapu Komisja Konkursowa ustaliła kolejność zajętych miejsc wyłaniając zwycięzców Konkursu. I miejsce zajęła Ewa Gawlik uczennica II roku nauki w zawodzie sprzedawca z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
II miejsce zajęła Dorota Prokop uczennica III roku nauki w zawodzie fryzjer z Zespołu szkół Zawodowych Nr 1 w Zakopanem.
Uczennice wezmą udział w etapie ogólnokrajowym w dniu 17 maja 2011r. w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego 2011
Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego rozstrzygnięto 3 kwietnia 2011 roku. Impreza została zorganizowana przez Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną Związku Rzemiosła Polskiego w ramach targów LOOK, które odbywają się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Konkurs jest ogólnopolską imprezą organizowaną nieprzerwanie od 1992 roku we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu i cieszy się dużym zainteresowaniem i prestiżem. Udział w Mistrzostwach stwarza nie tylko okazję do zaprezentowania najwyższych umiejętności fachowych, ale stanowi także efektowną formę doskonalenia zawodowego.
W kategorii seniorów mistrzem Polski we fryzjerstwie damskim został zakopiańczyk Ryszard Przybyło, a we fryzjerstwie męskim Krzysztof Klimczok. Wśród juniorów najwyższe laury przypadły Przemysławowi Kani we fryzjerstwie damskim, a w męskim Patrykowi Krawczykowi. Dodatkową nagrodą dla młodych fryzjerów było zwolnienie z części praktycznej egzaminu czeladniczego w konkurencji, w której zostali wyróżnieni. Gratulujemy !!

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, serdecznie zaprasza przedsiębiorców pozostających w gronie małych i średnich przedsiębiorstw do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy.
Usługi te realizowane są  przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna  Gospodarka.
Zamierzeniem  tego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie  im  kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
Oferowane wsparcie może  przyczynić się do widocznego ulepszenia  działalności firmy,  podniesienia jej wydajności i efektywności, a także  poprawy jej konkurencyjności i pozycji  na rynku.
Firmy  zainteresowane udziałem w ww. projekcie, proszone są o kontakt z Izbą, Małgorzata Deka, tel. 12 428 92 62.

LEM "Dyfuzja innowacji wśród MŚP"

Po wielu miesiącach prac, do rąk przedsiębiorców i jednostek naukowych oddano internetową platformę usługową wspomagającą prowadzenie biznesu. Dotychczas tego typu programy były dostępne tylko przy zakupie kosztowych rozwiązań dedykowanych. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka firmy należące do grona mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zyskały możliwość korzystania z tego typu rozwiązań całkowicie bezpłatnie!
Dostęp do platformy informatycznej odbywa się na zasadach pomocy de minimis. Platforma posiada kilka bardzo użytecznych modułów ? zwłaszcza dla firm mikro i małych np. system rezerwacji online, moduł fakturowania, gromadzenia informacji o asortymencie, klientach etc.
Przykładowe możliwości oferowane przez
platformę LEM:
Obsługa relacji z klientami, kontrahentami,
Obsługa zamówień,
Fakturowanie,
Obsługa pracowników,
Planowanie,
Raportowanie,
Zarządzenie zasobami,
Zarządzanie bazą usług,
Zarządzanie uprawnieniami i danymi pracowników,
Zarządzanie czasem pracy pracowników,
Zarządzanie klientami i rezerwacjami w obrębie swojego przedsiębiorstwa,
Wystawianie rachunków za zrealizowane wizyty z obsługą ich płatności.
Aby rozpocząć korzystanie z platformy LEM należy skontaktować się drogą mailową lub telefoniczną z pracownikiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (Tomasz Grelak - 032-351-11-96, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Informacja o wprowadzanym Projekcie ?MISTRZ?
Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2011r. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako partner Izby Rzemieślniczej w Tarnowie będzie realizowała projekt ?Mistrz? finansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzrost możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla dorosłych poprzez przeprowadzanie bezpłatnego egzaminu mistrzowskiego.
Projekt upowszechniając formalne kształcenie ustawiczne na terenie Małopolski kładzie nacisk na promowanie i rozwój kształcenia zawodowego, w tym potwierdzanie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim dla osób w wieku 25 ? 64 lat.
Wprowadzenie projektu poprzedzono badaniem wśród małopolskich pracodawców, którzy są zainteresowani, podobnie jak sami pracownicy, tą forma ześrodków EFS.
Bezpłatne egzaminy mistrzowskie będą organizowane w zawodach o największym aktualnie zapotrzebowaniu na rynku pracy, a mianowicie:
- murarz,
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
- malarz ? tapeciarz,
- stolarz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- cukiernik,
- fryzjer,
- sprzedawca,
- kucharz małej gastronomii.
Warunkiem zakwalifikowania do egzaminu będzie spełnienie wymogów zawartych w MEN z dnia 12.10.2005r. (Dz.U. Nr 125 poz. 1820) oraz w przypadku zawodów: sprzedawca i kucharz małej gastronomii wymogów wynikających z Rozp. MEN z dnia 03.02.2006r. (Dz.U. 31 poz. 216).
Dla wszystkich zainteresowanych prowadzona będzie kampania informacyjna na temat możliwości kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz doradztwo edukacyjno ? zawodowe w zakresie wyboru kierunku kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy. W tym celu zostaną zorganizowane w cechach rzemieślniczych i zainteresowanych gminach spotkania informacyjne oraz utworzone będą stałe i objazdowe punkty doradztwa.
Działania projektowe zostały rozpisane na 2 lata ? rozpoczęcie egzaminów mistrzowskich zgodnie z harmonogramem zaplanowane zostało na czerwiec 2011r.
Z poważaniem:
Czesław Krupa
Koordynator Partnera Projektu
w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu

 

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

12291425
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
9114
7251
16365
12246615
90710
207840
12291425