Cech, z niem. Zunft ? organizacja samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno-zawodowym, częściowo również gospodarczym, zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mająca na celu:podnoszenie kwalifikacji zawodowychutrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godnościprowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej i gospodarczejreprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji oraz sądów, 

Cechy zrzeszają się w izbach rzemieślniczych. Obecnie w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego funkcjonują 483 cechy.

Cechy - działające w oparciu o Ustawę o rzemiośle - są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającymi rzemieślników według kryterium terytorialnego lub według rodzaju działalności gospodarczej (Dz. U z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zmianami). Do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy w szczególności: promocja działalności gospodarczej i społeczno ? zawodowej rzemiosła, nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle, udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym zrzeszonym przedsiębiorcom w organizacjach samorządu rzemiosła, reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej oraz uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu. a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno ? organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej.

Miło nam Państwa gościć na stronie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem.
Strona ta została stworzona, aby przybliżyć Państwu naszą organizację, historię Cechu, jego strukturę a przede wszystkim chcielibyśmy umożliwić Państwu łatwy dostęp do informacji dotyczących firm zrzeszonych u nas.

Zamieściliśmy tu pełny, bogaty spis firm, będących członkami Cechu wraz z zakresem świadczonych przez nie usług.

Nasza organizacja zajmuje się również nauką zawodu dla młodych osób, oraz szkoleniami dla pracodawców i pracowników.

Serdecznie zapraszamy

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

9631388
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
2100
3839
36562
9535132
5939
226489
9631388