W dniu 21 czerwca 2024r w Branżowej Szkole I Stopnia Cechu RRiP w Zakopanem został zakończony kolejny rok nauki przyszłych rzemieślników. W trakcie uroczystej akademii pożegnano trzecie klasy . Wyróżniającym się uczniom pod względem nauki i realizowanej praktyki w zakładach rzemieślniczych zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Starszego Cechu Franciszka Kaletkę oraz Podstarszego Cechu Kazimierza Dudzika nagrody ufundowane przez Cech RRiP w Zakopanem.