Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych okres obowiązywania:  od  1.09.2023 do  30.11.2023

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło - 7.005,76 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831).

Okres

1.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia

560,46 zł

nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia

630,52 zł

nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia

700,58 zł

nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy

490,40 zł

Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
560,46 zł
(I rok nauki)
emerytalne 54,70 zł 54,70 zł
rentowe 36,43 zł 8,41 zł
chorobowe - 13,73 zł
wypadkowe x*) -
630,52 zł
(II rok nauki)
emerytalne 61,54 zł 61,54 zł
rentowe 40,98 zł 9,46 zł
chorobowe - 15,45 zł
wypadkowe x*) -
700,58 zł
(III rok nauki)
emerytalne 68,38 zł 68,38 zł
rentowe 45,54 zł 10,51 zł
chorobowe - 17,16 zł
wypadkowe x*) -
490,40 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 47,86 zł 47,86 zł
rentowe 31,88 zł 7,36 zł
chorobowe - 12,01 zł
wypadkowe x*) -

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

11082466
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
338
4771
11296
11028348
30935
157230
11082466