Wynagrodzenie młodocianych - okres obowiązywania od  1.12.2022 do  28.02.2023 .

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło - 6.480,67 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

 

 

Okres

1.12.2022 r. - 28.02.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

324,03 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

388,84 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

453,65 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

259,23 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

324,03 zł
(I rok nauki)

emerytalne

31,63 zł

31,63 zł

rentowe

21,06 zł

4,86 zł

chorobowe

-

7,94 zł

wypadkowe

x*)

-

388,84 zł
(II rok nauki)

emerytalne

37,95 zł

37,95 zł

rentowe

25,27 zł

5,83 zł

chorobowe

-

9,53 zł

wypadkowe

x*)

-

453,65 zł
(III rok nauki)

emerytalne

44,28 zł

44,28 zł

rentowe

29,49 zł

6,80 zł

chorobowe

-

11,11 zł

wypadkowe

x*)

-

259,23 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

25,30 zł

25,30 zł

rentowe

16,85 zł

3,89 zł

chorobowe

-

6,35 zł

wypadkowe

x*)

-

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

11082535
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
407
4771
11365
11028348
31004
157230
11082535