Od wtorku 20 września 2022r obowiązuje ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza dodatki, która wprowadza jednorazowe dodatki do ogrzewania innym paliwem niż węglem oraz zobowiązuje dostawców ciepła systemowego do ustalenia jego średniej ceny z rekompensatą. Zgodnie z nową ustawą jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Wyniesie on:

  • 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewnym lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek jest przyznawany na wniosek złożony do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Ma być wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Warunkiem uzyskania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich przysługuje jeden dodatek zgodnie z zasadą: jeden adres, jeden dodatek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Jeśli wniosek złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek dostanie ta, która pierwsza złożyła wniosek. Dodatek przyznaje wójt, burmistrz albo prezydent bez konieczności wydania decyzji. Samorząd wyśle tylko informację o przyznaniu dodatku na podany mail.

Z nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego objętego ochroną przed podwyżkami na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Dotyczy to m.in. mieszkań i domów, do których ciepło jest dostarczane z kotłowni gazowych należących do spółdzielni lub wspólnot. Tam już mieszkańcy są objęci niższymi stawkami za gaz. Obowiązująca od wtorku ustawa nie przewiduje też dodatku dla ogrzewających domy czy mieszkania prądem. Dla nich rząd szykuje nowy dodatek, tzw. tarczę 1000 plus.

Źródło : Business Insider

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

9631499
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
2211
3839
36673
9535132
6050
226489
9631499